Sağlık Bakanlığı, toplumda ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması ve konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi amacıyla ilk yardım konusunda birtakım yeni çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, ilk yardım eğitimlerinin standartlaştırılması, ilk yardım eğitimi verecek kurum, kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İlk Yardım Yönetmeliği yayınlamıştır.

Bu yönetmelik, hem ilk yardım eğitimi verecek kuruluş ve merkezleri, hem de bünyesinde sertifikalı ilk yardımcı personel bulundurması gereken kamu veya özel tüm sektörlerdeki kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

Bu yönetmelik çerçevesinde, bölgemizde ilk yardım bilincinin geliştirilmesi ve toplumda ilk yardımcı sertifikalı bireylerin nicelik ve niteliklerinin artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğünün 24.12.2010 tarih ve 2010/01 belge no’lu onayı ile üniversitemizin Mustafapaşa yerleşkesinde İlk Yardım Eğitim Merkezi kurulmuştur. Bu tarihten itibaren ilk yardım eğitimleri ve ilk yardımcı sertifikası vermeye yetkili kuruluş olarak eğitimlerine devam etmektedir.

  • İlk Yardım Eğitim Merkezimiz İl Sağlık Müdürlüğünden onaylı “İlk Yardım Sertifikası” ve “İlk Yardımcı Kimliği” vermeye yetkili bir eğitim merkezidir.
  • Eğitimler ilk yardım eğitimci sertifikasına sahip, konusunda uzman eğitmenler tarafından verilmektedir.
  • Eğitimler yetişkin eğitim teknikleri kullanılarak verilmektedir.
  • Görsel, sözel ve uygulamalı olarak verilen eğitimler ile katılımcılara ilk yardım bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.
  • Sunumlar ders için hazırlanılmış olan özel slaytlar, canlı ve cansız mankenler eşliğinde yapılmaktadır.
  • İlk yardım konularında katılımcılara pratik kazandırmak amacı ile drama uygulanmaları yaptırılmaktadır.
  • Katılımcılara eğitim konuları ile ilgili yazılı materyaller verilmektedir.

Eğitim sonu Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğünden gelen görevliler tarafından yapılan teorik ve uygulama sınavında başarılı olanlara 3 yıl süreyle geçerli olan “İlk Yardımcı Sertifikası” verilmektedir. 3 yılını dolduran ilk yardımcılarımıza bir günlük güncelleme eğitimi verilerek yenilenmektedir.