Sağlık Bakanlığı, toplumda ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması ve konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi amacıyla ilk yardım konusunda birtakım yeni çalışmalar başlatmış; bu çalışmalar kapsamında bölgemizde ilk yardım bilincinin geliştirilmesi ve toplumda ilk yardımcı sertifikalı bireylerin nicelik ve niteliklerinin artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün 24.12.2010 tarih ve 2010/01 belge no’lu onayı ile Üniversitemiz’in Mustafapaşa yerleşkesinde İlk Yardım Eğitim Merkezi kurulmuş ve bu tarihten itibaren Kapadokya Üniversitesi, ilk yardım eğitimleri ve ilk yardımcı sertifikası vermeye yetkili kuruluş olarak eğitimlerine devam etmektedir.

  • Kapadokya Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğünden onaylı “İlk Yardım Sertifikası” ve “İlk Yardımcı Kimliği” vermeye yetkili bir eğitim merkezdir.
  • Eğitimler ilk yardım eğitimci sertifikasına sahip, konusunda uzman eğitmenler tarafından verilmektedir.
  • Eğitimlerin tamamında, yetişkinlere yönelik eğitim teknikleri kullanılmaktadır.
  • Görsel, sözel ve uygulamalı olarak verilen eğitimler ile katılımcılara ilk yardım bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.
  • Eğitimler, ders için özel olarak hazırlanmış özel sunumlar, ekipmanlar, mankenler, video gösterimleri ve maketler eşliğinde yapılmaktadır.
  • Drama uygulamalarıyla, ilk yardım konularında katılımcılara pratik kazandırılmaktadır.
  • Eğitim süresince, katılımcılara eğitim konuları ile ilgili yazılı materyaller verilmektedir.
  • Eğitimin sonunda, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün yetkili kişileri tarafından yapılan teorik ve uygulama sınavında başarılı olan kursiyerlere 3 yıl süreyle geçerli olan “İlk Yardımcı Sertifikası” verilmektedir.
  • Sürenin tamamlanması halinde, güncelleme eğitimi de Kapadokya Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından gerçekleşebilmektedir.