İlk yardımcı,

İlk yardım tanımında belirtilen amaçlar doğrultusunda hasta/yaralıya tıbbi araç-gereç aramaksızın mevcut araç-gereçle ilaçsız müdahale eden en az 16 saat temel ilk yardım eğitimi almış kişi ya da kişilere verilen addır.

 

İlk yardımcının müdahale anında yapması gerekenler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  1. Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek
  2. Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek,
  3. Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,
  4. Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,
  5. Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
  6. Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek,
  7. Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak,
  8. Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112),